Mariestad
Hantverkslaboratoriet GU

Erhåller medel från

2017

Långsiktigt uppdrag
953 000 kr

2016

Långsiktigt uppdrag
934 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
915 800 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
500 000 kr


Kontakt

031-786 00 00
craftlab@gu.se

Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Magasinsgatan 4, Box 77 SE
54221
MARIESTAD

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, som drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet ger kompetensutrymme för hantverkare att medverka i forskning och utvecklingsarbete om teknik och material.

Visa på karta