Göteborg

En arena för ett utvidgat konstbegrepp

Röda Sten är en arena för ett utvidgat konstbegrepp med internationell lyskraft, som genom samtidskonst utmanar och för en dialog med samhället och den enskilda människan.

Verksamhetsidé:
Röda Sten skall medvetet presentera en mångfald av samtida konstformer av hög kvalitet, skilda kulturella uttryck, estetisk komplexitet och kommentarer till samhällsutvecklingen. Röda Sten skall också vara den unga, nyskapande konstnärens arena. Genom en medveten pedagogisk verksamhet skall Röda Sten bidra till ökat intresse och kunskap om samtidskonst.
Röda Stens arbetssätt ska vara jämlikt, professionellt och demokratiskt

Visa på karta