Göteborg
Folkteatern

Erhåller medel från

2017

Långsiktigt uppdrag
49 273 000 kr

2016

Långsiktigt uppdrag
48 401 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
47 713 000 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
45 648 100 kr


Kontakt

031-60 75 75
info@folkteatern.se

Olof Palmes plats
41304
Göteborg

Lättillgängliga konstnärliga Folkteatern!  

Folkteatern skall vara lättillgänglig och skapa oumbärlig teater med stark konstnärlig profil i ständig dialog med publiken och genom att tillvarata och utveckla varje medarbetares kompetens, delaktighet och engagemang.

Folkteatern i Göteborg vill visa den skarpaste och mest utmanande samhällskommenterande scenkonsten idag. Med ett brett och humoristiskt tilltal vill vi störa och sätta fokus på de mest angelägna frågorna, och tillsammans med publiken bidra till ett samhälle där alla är inkluderade. Det gäller även de allra yngsta och barnteater är en naturlig del av repertoaren. Folkteatern vill också vara en mötesplats där talanger kan växa, experimentera och testa gränser, och gör vid sidan av uppsättningarna på de två scenerna plats för ung scenkonst och amatörteater.

Visa på karta