Strömstad

FRÅN LOKSTALL TILL KONSTHALL nitiativet till att omvandla det gamla förfallna lokstallet i Strömstad till en konsthall togs redan 1990 av dåvarande kommunalrådet och kultursamordnaren. 1998 gjorde Bohusläns Museum en antikvarisk undersökning som grund för renoveringen. Lokstallet ser idag ut som det gjorde 1903, med skillnaden att ett trägolv lagts över de gamla spåren, taket fått en tilläggsisolering och dörrarna nytillverkades med gamla arbetsmetoder. Järnvägsspåren finns kvar under golvluckor, fullt användbara. Med Lokstallet fick kommunen också ett kulturhistoriskt industriminnesmärke. Lokstallet består av en enda stor hall med oregelbundna vinklar på golvplatta och tak. Golvytan är200 m2 . Takhöjden7,5 m . De stora fönstren gör att ljuset kastas runt väggarna och ger rummet en poetisk, sakral prägel. Renoveringen genomfördes 1998-99 och kostnaden uppgick till 2,7milj. Finansiärer var Strömstads kommun, Strömstadslokaler AB, EU mål 5B, Länsarbetsnämnden och Västra Götalandsregionen.

Visa på karta