Göteborg
Göteborgs Wind Orchestra GWO

Erhåller medel från

2017

Långsiktigt uppdrag
7 427 000 kr

2016

Långsiktigt uppdrag
7 044 800 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
7 066 000 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
6 962 000 kr


Kontakt

076-193 96 62
Stig Fredriksson
mail@gwo.se

Göteborg Wind Orchestra
Box 11295
40426
Göteborg

Den musikaliska verksamheten har långa och stolta traditioner och har utvecklats ur Göteborg Spårvägspersonals Musikkår bildad redan år 1905. Från en ren fritidsverksamhet blev orkestern i olika steg delvis professionaliserad och fick så småningom namnet Spårvägens Musikkår. Orkestern blev en heltidsanställd professionell ensemble och fick namnet GöteborgsMusiken när stiftelsen bildades år 1992 och den bytte namn till Göteborg Wind Orchestra under år 2007. Idag är Göteborg Wind Orchestra en halvtidsanställd professionell blåsorkester med 22 musikertjänster samt en ledning och administration där samtliga har deltidsanställningar. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad samt av de egenintäkter som verksamheten genererar. Orkestern har även sponsorbidrag från Göteborgs Spårvägar.

Visa på karta