Namn Finnes E-post Telefon Ort
Possibilitas ekonomisk förening Ekonomiskt stöd info@possibilitas.se Göteborg
Kultur i Väst Ekonomiskt stöd, Barn och unga info@kulturivast.se 031-333 51 00 Göteborg
Kulturnämnden och koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen Ekonomiskt stöd, Arkitektur, Barn och unga, Dans, Film, HBTQ, Konst, Kulturarv, Litteratur, Mångkultur, Musik, Teater, Tillgänglighet, Utbildning anna.f.karlsson@vgregion.se 0701-49 25 75 Vänersborg