Göteborg
Kultur i Väst

Erhåller medel från

2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
72 662 000 kr

2016

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
71 370 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
68 818 000 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
67 132 038 kr


Kontakt

031-333 51 00
info@kulturivast.se

Regionens Hus
40544
Göteborg

Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Här arbetar drygt 70 personer till exempel som konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer. De flesta av oss jobbar i Göteborg, men några finns också i Skövde, Borås, Skara och Uddevalla. Alla arbetar vi med att stärka och utveckla kulturen i Västra Götalandsregionen.

Vårt uppdrag kommer från politikerna i regionens kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst har har inget ekonomiskt vinstintresse. Dessa finns vi till för Vi är till för alla invånare i Västra Götalandsregionen. Vi arbetar särskilt med kultur för barn och unga. Ibland vänder vi oss direkt till dig som bor i länet, ibland kan du ta del av det vi gör genom att vi samarbetar med kommunerna i Västra Götalandsregionen regionala institutioner arrangörer och organisationer det fria kulturlivet Det här kan vi På Kultur i Väst finns bred kompetens. Till exempel kan vi mycket om musik, konst, dans, litteratur, arkitektur och film.

Vårt mål är att tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och internationalisering ska prägla utvecklingen inom kulturlivet i Västra Götaland. Vi har också kompetens inom kulturturism, kultur och hälsa, kultur och lärande, kulturarv och mycket annat. Så här jobbar vi Vi erbjuder råd, handledning och inspiration Vi ordnar fortbildning, kurser, konferenser och seminarier Vi ordnar konserter, festivaler och andra typer av kulturhändelser Vi besöker kommunerna och pratar med dem som jobbar med kultur där Vi kopplar samman kulturaktörer som har nytta av varandra Vi samordnar arrangörsstöd till barn- och ungdomskultur Vi ger produktionsstöd till kulturaktörer Vi ger ut tidningar, rapporter och nyhetsbrev Vi jobbar också med att öka kunskapen om eget skapande inom LSS och särskola biblioteks- och musikuppdragen i Västra Götalandsregionen fjärrlån och mediearbete

Visa på karta