Göteborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa arbetstilfällen för föreningens medlemar. Föreningens syfte är att arrangera professionella kulturarrangemang, producera artister som föreningen samarbetar med, skapa samarbeten mellan olika konstformer, konstnärer och näringsliv, men också mellan olika länder.

Visa på karta