Göteborg

Clandestino Institut

Clandestino Institut är namnet på en konstellation av kulturproducenter, författare, djs som är aktiva inom gränsöverskridande projekt, verksamheter och nätverk.

Göteborg

CUF Västra Götaland

Centerpartiets Ungdomsförbund i Västra Götaland omfattar hela Västra Götalands län. I dagsläget är vi ca 200 medlemmar spridda i hela regionen.

Färgelanda

Dalslands Folkhögskola

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter. Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer.

Mellerud

Dalslands konstmuseum

Dalslands Konstmuseum är ett av Västra Götalandsregionens fyra konstfästen och museet där naturen möter konsten. Läget är oslagbart. Dalslands Konstmuseum ligger på en höjd med fantastisk utsikt över sjön Spången och i omedelbar anslutning till Dalslands kanal i Upperud.

Dalslands Litteraturförening

Dalslands Litteraturförening är till för alla som läser, skriver, samlar, köper, säljer, ger ut, lånar ut eller är intresserade av litteratur i största allmänhet. Vi vill stödja litteratur med anknytning till Dalsland.

Göteborg

Dansbyrån

Vår idé är att allt börjar med konstnärsskapet och den personliga drivkraften. Därför siktar alla våra aktiviteter och program till att stärka och utveckla kvaliteten och kompetensen i själva konstnärskapet och produktionen av scenkonst.

Göteborg

Danscentrum Väst

Danscentrum Väst bildades 1992 och är en organisation som förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen. Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Göteborg

Dansforum

Dansforum grundades 1979 av Kenneth Blom. År 1981 startade en 1-årig dansutbildning med Ran Hamilton och Iskra Ring som huvudlärare.

Göteborg

Danskompaniet Spinn

Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010.

Göteborg

Die Bühne

Die Bühne startades 2006 med avsikt att då ta över de lokaler som teater Bhopa lämnade i centrala Göteborg. Medlemmar i die Bühne var ett antal personer som arbetade på teater Bhopa men som ville skapa nya uttryck för teaterkonsten.

Göteborg

Dômen konstskola

DÔMEN är en skola för Dig som vill grundlägga och fördjupa ett självständigt bildskapande. Utbildningen är högskoleförberedande. Den är också en grund för självständig bildkonstnärlig verksamhet. Skolan har både traditionell och modern utrustning som bl.a.

Göteborg

Doris Film

DORIS är Doers. Sedan 1999 har vi arbetat för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd.

Göteborg

EFS Västsverige

Vad är EFS? EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Göteborg

Equmenia väst

Equmenia drömmer om en enda sak, nämligen  att barn och unga ska växa i gemenskap med varandra och med Jesus! Den bästa tänkbara plats  för att detta skall ske är i de lokala sammanhangen, nämligen i er församling och förening.

Essunga

Essunga kommun

Essunga kommun har 5 519 invånare (13 februari 2013) och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Hälften av invånarna bor på landsbygden och hälften i små trevliga tätorter. Nossebro med omkring 2 000 invånare är kommunens centralort.

Götene

Evangeliska Frikyrkan Väst

Vi är Evangeliska Frikyrkans distriktsorganisation i Västra Götaland Våra församlingar som finns i nästan alla kommuner bedriver verksamhet för människor i alla åldrar. Tillsammans bedriver vi ett omfattande barn och ungdomsarbete.

Figurteater och Animation, Frölunda kulturhus

Nationellt centrum för figur- och dockteater Frölunda Kulturhus, Göteborg Figur- och Dockteatercentrum har funnits på Frölunda Kulturhus i Göteborg sedan 31 år.

Trollhättan

Film i Väst AB

Film i Väst skapar förutsättningar för filmproduktion genom att bidra till finansieringen av filmprojekt. Investeringen i den enskilda filmen gör Film i Väst till samproducent och delägare och i dag är Film i Väst en av de framgångsrikaste regionala filmfonderna i vår del av världen.

Göteborg

FIlmbryggan

Filmbryggan är en ideell förening vars ändamål och uppgift är att utveckla, förstärka och stödja lokal, regional, nationell och internationell kultur och filmkonst. Föreningen utbildar, utvecklar och skapar film med unga filmare och professionella filmskapare.

Bengtsfors

Filmföreningen på Dal

Filmföreningen på Dal - Föreningen bildades 1992 och har varje år sedan Mars 1993 anordnat Filmfestival, föreningen samordnar programsättning samt det administrativa för de medverkande biograferna i Bengtsfors Kommun, Dals-Ed Kommun, Melleruds Kommun och Färgelandas Kommun.

Sidor