Göteborg
Dômen konstskola

Erhåller medel från

2014

Långsiktigt uppdrag
527 360 kr


Kontakt

Åsa Pröjts
031-711 78 05
asa.projts@domenkonstskola.se

Dufvas backe 3
Björngårdsvillan, Slottsskogen
41308
Göteborg

DÔMEN är en skola för Dig som vill grundlägga och fördjupa ett självständigt bildskapande. Utbildningen är högskoleförberedande. Den är också en grund för självständig bildkonstnärlig verksamhet. Skolan har både traditionell och modern utrustning som bl.a. omfattar en datoravdelning för digital bildbehandling och rörlig bild. Vi erbjuder närmare tjugo föreläsningar och seminarier under ett läsår med gästföreläsare på hög nivå. Lärarna är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i arbetet på skolan.

Visa på karta