Västra scoutdistriktet

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en ungdomsorganisation som erbjuder barn och ungdomar drogfria aktiviteter. Vårt mål är att våra medlemmar ska ha möjligheten att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som väljer att för sin egen skull avstå från alkohol och andra droger.

Göteborg

Very Special Arts

Svenska Very Special Arts - VSA SVERIGE är en kulturorganisation som arbetar för att alla oavsett fysiska, psykiska och ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet både som utövare och åskådare.​​ Yrkesverksamma kulturutövare liksom andra med intresse för ku

Borås

Viskadalens folkhögskola

Viskadalen är en modern skola i en gammal och traditionsrik bygd. Skolan ligger i Viskans dalgång i Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, “knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare.

Tanum

vitlycke - centre for performing art

Vitlycke is a place for investigation and creation, for research, training and education. A platform where artists can meet, work and discuss.

Härryda

Wendelsbergs Folkhögskola

På Wendelsberg får du det bästa av två världar. Här blandas en ungdomlig och livlig atmosfär med en miljö och arkitektur med anor från förra sekelskiftet. Resultatet gör att Wendelsberg inte liknar någon annan skola.

Sidor