Göteborg

DORIS är Doers. Sedan 1999 har vi arbetat för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd. Under 2004-2009 producerades åtta kortfilmer inom ramen för Doris, vi har utbildat pedagoger i normkritiskt förhållningsätt till film och vi föreläser och debatterar i olika forum för att föra fram våra tankar om filmbranschen. Syftet med Dorisfilm är att förändra attityder och strukturer i branschen samt ge ett visuellt bidrag till den allmänna debatten.

Visa på karta