Göteborg
EFS Västsverige

Erhåller medel från

2015

Organisationsbidrag
207 473 kr

2014

Organisationsbidrag
182 300 kr


Kontakt

Ingela Hagenbo
033-10 31 71
exp@efsvast.se

EFS i Västsverige
Hjälmareds allé 24
441 95
ALINGSÅS

Vad är EFS?

EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Rörelsen består av ca 16 000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet.  Föreningarna är i sin tur anslutna till ett av sju distrikt. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus.

Visa på karta