Mark
Marks Kommun

Erhåller medel från

2017

Biografstöd
30 000 kr

2015

Stöd till konstvandring i Västra Götaland
15 000 kr

2011

Digitaliseringstöd
300 000 kr


Kontakt

0320 21 70 00
markskommun@mark.se

Marks Kommun
51180
Kinna

Om Mark

Marks kommun ligger i södra delen av Västergötland och är en del av Västra Götalands län. Kommunen bildades 1 januari 1971 genom sammanläggningen av köpingarna Kinna och Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och Västra Mark. Som kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark ett av de sju häraderna i Sjuhäradsbygden.
 
Mark har 33 821 invånare (31 december 2009) och kommunens totala yta är 1 018 kvadratkilometer varav landarealen är 933,7 kvadratkilometer. Här finns ett flertal små och medelstora orter, varav den största är Kinna. I Kinna är cirka 7 000 personer bosatta.

Kommunen strävar efter en allsidig bostads- och arbetsmarknad i alla kommundelar. Närservicen ska bibehållas och om möjligt förbättras. En levande landsbygd ska bevaras genom att även mindre orter ges möjlighet till utbyggnad.

Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här finns de stora textilföretagen, som gjort sig kända över världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns också företag inom kemi-, elektronik- och förpackningsindustri. Men framför allt finns det i Mark en entreprenörsanda med många småföretag inom olika branscher.

 

Visa på karta