Göteborg

Kvinnor film och motstånd – "To face violance"
Det är en svår tid för kvinnor i Mellanöstern. Kvinnor har fallit offer för inbördeskrig, laglöshet och fundamentalism. Våldet mot kvinnor och våldtäkter har ökat markant. I Syrien och i Irak härjar IS. I Afghanistan stenas en ung kvinna till döden och bränns upp av en manlig mobb. I Iran kastar fundamentalister börjat systematiskt kast syra i ansiktet på kvinnor på gator och torg för att skrämma bort dem från offentliga platser. Festivalen vill uppmärksamma våldet mot kvinnor i Mellanöstern och i Afghanistan genom att visa filmer av kvinnor verksamma i Afghanistan, Iran och i Mellanöstern.

Syftet är att visa hur kvinnorna i dessa länder gör motstånd mot patriarkatet genom att göra film. Det är inte bara filmernas innehåll som utmanar patriarkatet, utan själva filmskapandet är en process av motstånd. Världssamfundet och kvinnorörelsen i Väst måste sätta press på den iranska regimen, på den syriska regimen och på IS för att stoppa våldet mot kvinnor. Projektet vill ge sitt stöd till kvinnor i den utsatta regionen genom att sprida kunskap om deras situation och deras kamp i vardagen.

Projektet är en filmfestival arrangerad av kvinnor, med kvinnor och för kvinnor. Vi visar filmer skapade av kvinnliga regissörer, bjuder in kvinnliga regissörer och skådespelare till samtal. Vi vill visa berättelser berättade av kvinnor själva; berättelser
om våld och förtryck, men också om kamp och motstånd. Vi har därför valt underrubriken "To face violance" för årets festival. Kvinnokampen har skapat sin egen estetik, motståndets estetik. Vi vill gärna visa denna estetik och vilja till kamp. Detta är ett försök att visa en kvinnlig motbild till den etablerade bilden om kvinnor i Iran och Mellanöstern samt i Väst. Festivalen hålls för tredje året i rad. De tidigare festivalerna bestod av film- och videovisningar och panelsamtal och attraherade en stor publik, en publik som annars inte besöker kulturevenemang. Festivalen bidrar därmed till jämställdhet i regionens kulturliv och vidgare kvinnor deltagande i kulturverksamheter. Invandrade kvinnor är ofta marginaliserade och deltar sällan i kulturaktiviteter eller i den offentliga debatten. De flyr förtrycket i sina hemländer och hamnar i marginalen även i Sverige. Vi engagerar dessa kvinnor och försöker motverka detta dubbla förtryck. Festivalen marknadsförs på flera språk och genom olika medier, såsom lokala närradion, sociala medier osv. och engagerar en bred publik. Årets festival har fått stöd av ABF och Göteborgs stad och kommer att hållas på bio Roy och vi bar även tillgång till deras kommunikationskanaler. Vi kommer att visa filmer från Afghanistan, Iran och Kurdistan. Kvinnliga regissörer och skådespelare frän dessa länder kommer att bjudas till panelsamtal och seminarier. De  stöd som vi fått från ABF och Göteborgs stad täcker inte alla våra kostnader. Vi söker därför även ett stöd på 40 000 kr från Västa Götalandsregionen.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta