Göteborg

Göteborgs Stad som organisation bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 48 000. Av dessa arbetar drygt 32 000 inom de 20 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom finns det ett 20-tal fackförvaltningar och runt 25 bolag.

Visa på karta