Göteborg

2 jan 2017 till 15 jun 2017

Vad vill vi göra?
Connecting Worlds har som syfte, att med hög konstnärlig ambition och nivå vara en mötesplats för musiker i Sverige med bakgrund i Sverige och Mellan Östern.
Projektet har initierats av flöjtisten/saxofonisten Anders Hagberg som har en lång erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten, både som musiker/kompositör samt i sin roll som pedagog/forskare på Högskolan för Scen och Musik (HSM). http://www.andershagberg.se

En av utgångspunkterna för Connecting Worlds är det fleråriga och djupa samarbetet mellan Anders Hagberg och palestinske lutspelaren (oud) Ahmad al Khatib. som inkluderar flera skivutgåvor, turnéer i Norden/Baltikum och Indien samt ett konstnärligt utvecklingsprojekt som de gjort tillsammans vid HSM där båda är lärare.

Genom att förverkliga möten mellan professionella tonkonstnärer med olika musikalisk och kulturell bakgrund skapar vi ny musik och kreativa synergier. Detta kommer att ge såväl unika kombinationer av musiker som tidigare inte hörts tillsammans, liksom plats för nya aktörer på de västsvenska scenerna.

Under första halvåret 2017 planeras sju konserter och öppna samtal i tre kommuner Västra Götaland; Göteborg, Tjörn och Borås. I Göteborg samarbetar vi med Frölunda Kulturhus genom tre unika konserter med olika kombinationer av musiker som har sitt ursprung i Mellan Östern och Sverige. Vi kommer även att ge dessa föreställningar på Tjörn i samarbete med Tjörns Kommun, Svenska Kyrkan och Nordiska Akvarellmuseet. En av konstellationen kommer att spela i Borås i samarbete med kammarmusik-föreningen. Genom att vi , som har vår identitet i andra musikaliska uttryck än västerländsk konstmusik medverkar i den serien, bidrar vi till att vidga förståelsen av begreppet kammarmusik vilket även kommer att bredda publiken till kammarmusikföreningens konsert samt utveckla föreningens arbete med sitt programutbud.

Genom konserterna vill vi skapa samarbeten och dialoger mellan kulturer och människor i Västra Götaland. Connecting Worlds involverar artister och publik från Sverige och Mellan Östern samt från olika genrer såsom folk- och konstmusik från respektive länder samt world/jazz. Med fördjupande samtal i anslutning till konserterna, biblioteken och ett aktivt publikarbete hoppas vi nå nya publikgrupper bestående av människor med olika kulturell bakgrund, ålder och kön.

I anslutning till varje konsert kommer vi att bjuda in en gäst som medverkar med samtal eller poesi. Vår idé är att personen som bjuds in, har en lokal förankring i den kommun där vi spelar, dvs olika gäster för alla sju tillfällen. Genom dessa samtal vill vi ge konserterna ytterligare en dimension av reflektion samt även få ytterligare möjlighet att skapa en kontakt med publiken i närområdet.

CONNECTING WORLDS är ett konstnärligt nytt projekt med syfte att involvera fler musiker med olika kulturell bakgrund, ålder och kön och genom denna mötesplats nå ut till nya publikgrupper och bidra till en interkulturell dialog i Västra Götaland. Detta kan vi göra genom en god förankring hos starka aktörer i kulturlivet såsom Frölunda Kulturhus och Tjörns Kommun samt med konstnärlig trovärdighet från Hagberg Music.

 

Visa på karta