Studiefrämjandet i Väst

Kontakt

Alströmergatan 39 C
08-545 707 00
info@studieframjandet.se

Studiefrämjandet
Box 49013
10028
Stockholm

Det här är Studiefrämjandet

De flesta människor vill lära, skapa och vara aktiva, oavsett var i livet de befinner sig. Studiefrämjandet vill möta detta behov. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur – framför allt ungdomskultur. Men vår verksamhet är öppen för alla och spänner över vitt skilda områden.

Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé. I praktiken innebär det att vi är lyhörda för varje deltagares behov och erfarenheter. Vi arbetar i små grupper, vilket ger ett bra klimat för lärande och gemenskap. Det är alltid frivilligt att delta i Studiefrämjandets verksamhet.

I Studiefrämjandet förenas ofta lärande och skapande aktiviteter. Här kan människor utveckla sina intressen eller hitta nya. Vi ger stöd till det lärande som sker i föreningar, nätverk och organisationer. På så sätt bidrar vi till att utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet.

Studiefrämjandet har tillsammans med 4H en egen folkhögskola, Valla folkhögskola i Linköping. Valla erbjuder bla utbildning som evenemangsproducent, fritidsledare med inriktning på teater, friluftsliv och musik samt kurser i u-landskunskap.

Studiefrämjandet får årligen anslag från staten, landstingen och de flesta kommuner. Vi genomför även folkbildande verksamhet på uppdrag av exempelvis offentliga institutioner, organisationer och näringslivet.

Studiefrämjandet bildades 1959.

Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Visa på karta