Göteborgs kommun

20 jul 2016 till 19 dec 2016
Den utsträckta handens gest

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
100 000 kr

Egna medel

0 kr

Projektets totalbudget

250 000 kr


Kontakt

Possibilitas ekonomisk förening
Vanessa Labanino
0704659936
vanessa@possibilitas.se

Sett till den fysiska handlingen görs det föreställningar varje dag. Det finns kroppar i Göteborg som gör en heldagsföreställning varje dag. Dessa kroppar har övats upp i att sitta och göra den utsträckta handens gest. Sittande vid livsmedelsaffären eller på centralstationen, ibland i yogaliknade positioner, sträcks handen fram – uthålligt och repetitivt. Vad händer med gesten om den förflyttas från det offentliga rummet till scenrummet? Vem är det som ger, vem tar emot och hur uppstår dansen i det mellanmänskliga mötet? Den utsträckta handens gest ska bli ett allkonstverk skapat av koreograf, kompositör, ljusdesigner, professionella dansare och icke-professionella dansare (community-dansare) med erfarenhet av tiggande.

Vi är alla i behov av en utsträckt hand, men i olika situationer och rum. Projektet inspireras också av historiska referenser, som exempelvis Birgit Cullberg och Carl Gerhard, som genom satiren tydligt tog avstånd från fascismen på scenen. MOA Kompani tar avstamp i det postmoderna och den samtida danskonsten och har ett nyfiket förhållningssätt med fokus på kunskapsutjämnande, inkluderande och radikala konstnärliga val. För projektet är frågorna och den öppna processen lika viktig som den färdiga föreställningen. Vägen fram till premiär kantas med auditions, öppna föreläsningar och öppna repetitioner.

Den utsträcka handens gest är ett projekt som genomförs av MOA Kompani och Possibilitas ekonomisk förening. Samarbetspartners Projektet tar upp en viktig frågaställning; hur kan den samtida danskonsten, koreografen delta i det som sker i samhället. Genom att reflektera över kroppar i offentliga rummet, rörelser och rörelseuttrymme väcks frågor som leder till samtal med för oss nya samarbetspartners. Under projektet kontaktas organisationer, forskare, folkhögskolor för att undersöka möjliga samarbeten. Några som vi har tagit kontakt med och påbörjat samtala med: Interkulturella Folkhögskolan i Angered, Kvinnofolkhögskolan, Faktum, Hjärta till Hjärta, Missionskyrkan, Röda Korset.

 


.

 

 

Visa på karta