Göteborg

15 sep 2016 till 15 sep 2017
Show me your Craft: Yorkshire – Västra Götaland : Steg 3 och 4

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
100 000 kr

Egna medel

0 kr

Projektets totalbudget

373 000 kr

 Projektet syfte är att stimulera till kulturella utbyten mellan VG-regionen och Yorkshire i England samt bidra till att leda turism till Göteborgs stad och VG-regionen. Det fysiska målet för projektet är två turnerande utställningar, en i Yorkshire och en i VG-regionen. Ett kulturellt mål är att stimulera konsthantverkare i de båda länderna i de nya mötena och erfarenhetsutbytena som sker i och runt utställningarna. Ett annat kulturellt mål att ge utställningens besökare nya nationella och internationella upplevelser av konsthantverk.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta