Göteborg

31 jan 2013 till 29 aug 2014
Doris Platform day - Brasilien

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
200 000 kr

Egna medel

568 650 kr


Kontakt

Doris Film
Annika Hellström
0707-86 64 16
annika@cinenicfilm.se

Doris Platform Day – Brasilien, Projektet består av tre steg; 1) Doris Platform Day, Floranópolis m.fl i Brasilien april 2013 2) Brasilianskt filmbesök med workshop på LadyBug Festival, Göteborg, oktober 2013 3) Brasiliansk medverkan på konferensen Nordiskt Forum Malmö juni 2014 - New Action on women´s rights. Doris Film framträder tillsammans med den brasilianska delegationen, sammanfattning och utvärdering av erfarenheter av (o)jämställdhet inom film och media samt hur det är att driva jämställdhetsfrågor i ett land med en kvinnlig president. I april 2013 är Doris Film inbjudna till att hålla en Doris Platform Day på Museu Victor Meirelles, Brasilianska Musée Institutet, (Ministério da Cultura), Florianópolis. Muséet står för lokal, medial utrustning och marknadsföring av dagen. (Officiell inbjudan bifogas ansökan). Doris Film vill i anslutning till Doris Platform Day i Florianópolis, genomföra ytterligare två föreläsningsdagar i Brasilien. Bakgrunden är att vi sedan 2009 med stöd av Västra Götalandsregionen har utvecklat en Doris i skolan dag för pedagoger i Västra Götalands regionen. 2011 utvecklade vi den dagen internationellt till "Doris Platform Day." Med stöd av Svenska Institutet, Creative Force Nordvästra Ryssland och Västra Balkan har Doris sedan 2011 pågående samarbeten i St Petersburg, Kaliningrad och Belgrad i utvecklingsarbeten med fokus på demokrati och jämställdhetsutveckling. När vi håller den regionalt utvecklade "Doris i skolan dagen" i en internationell kontext arbetar vi utifrån namnet – Doris Platform Day. Arbetet med att etablera nätverk och kontakter är redan igång från Doris sida. Se samarbetspartners. Brasilien är ett land där den svenska ambassaden i Brasilia beskriver fattigdomen som kopplad till kön och hudfärg. Med den valda presidenten Dilma Rouseff talas det nu om ökade möjligheter för kvinnors villkor att förbättras. I det sammanhanget vill vi presentera Doris Platform day och visa på vägar till förändring. Lämna filmer och handledningar som verktyg för ett fortsatt arbete. Doris Plattform Day syftar till; att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan aktörer inom kultur, media och närliggande sektorer i Sverige och samarbetslandet/-länderna. Att öka medvetenhetsgraden om behovet av kvinnors utökade subjektspositioner i media och film i relation till demokratisk utveckling samt att stärka konstnärlig och kreativ utveckling i samarbetsländerna och för genomförande parter. Doris Platform day innehåller; föreläsning om arbetet och tillkomsten med Dorismanifestet, filmvisning och analys av Doris åtta kortfilmer utifrån handledningsmaterial samt en fördjupad föreläsning av Sveriges mest erfarna jämställdhetsexpert Gertrud Åström. Gertrud Åström föreläser om hur Sveriges jämställdhetsutveckling har sett ut under 1900-talet utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Doris Platform day sätts därmed i en social och historisk kontext. Doris Platform Day rymmer flera möjliga ingångar till reflektion och konkreta aktionstips. Mellan steg ett och två, samt mellan steg två och tre, fortsätter den brasilianska gruppen av filmarbetare med organisationsarbetet samt att överföra det svenska arbetet med Dorismanifestet till en brasiliansk kontext. Förhoppningsvis kan också konkret filmproduktion påbörjas i landet. Idén är att, den brasilianska gruppen efter introduktion till Dorismanifestet, processen och slutsatser efter egna erfarenheter i landet, genomföra en workshop i samband med Ladybug film festival där vi samtalar om olika förutsättningar och hur bilden av kvinnor och män återges i media och vilka aktioner som kan tas för ett gemensamt arbete. På plats i Brasilien har vi en koordinator i Roseli Hoffman som också söker direkt finansiering i Brasilien med en budget kopplad till inrikesresor och boende på plats i landet. Och senare även för deltagarnas resor till Sverige. Doris Film kommer även söka medel från den svenska ambassaden i Brasilia, samt undersöka möjligheter för sponsring från svenska företag som har ett pågående utbyte melllan länderna. Doris Film för intressanta samtal med Lindholmen Science Park, med Cecilia Alkhagen som arbetar direkt med företag etablerade i Brasilien och är Sveriges kontakt där. I juni 2014 sker så det sista steget i projektet – den brasilianska delegationen kommer till Sverige igen, först till Göteborg för att hålla ett öppet seminarium om film och kvinnors villkor i Brasilien. Därefter åker de med Doris Film till Malmö och deltar på "Nordiskt forum – New action on women´s rights". Den brasilianska deligationen kommer tillsammans med Doris att publikt samtala om likheter och skillnader när det gäller kvinnors villkor, maktstrukturer och kvinnors mediala representation i Brasilien och Sverige.

Visa på karta