31 jan 2011 till 30 dec 2012
Doris Plattform för film och pedagogik med jämställdhetsperspektiv

Ekonomi

Utvecklingsprojekt
350 000 kr

Egna medel

1 539 696 kr


Kontakt

Doris Film
Annika Hellström
0707-86 64 16
annika@cinenicfilm.se

Kort beskrivning av projektet.
Doris Film vill skapa en plattform med upplysning, information och verktyg för film, pedagogik och jämställdhet; regionalt och nationellt.
Syftet med plattformen
Att värna om att medvetenheten om jämställdhet når vår ungdom och på så vis finns med som en självklarhet när de kliver ut i vuxenlivet.
Att jämställdhet blir en bro i integrationen genom att flickor och pojkar får en ökad medvetenhet om dess betydelse.
Att erbjuda Doris i skolan – dagen till pedagoger och lärarutbildningar som inspiration och medvetandegöra metoder utbilda pedagoger med ett norm- och mediakritiskt tänkande.
Media är troligtvis vår största framtida informationskälla. Därför är det extra viktigt att våra pedagoger förstår VIKTEN och INNEBÖRDEN av att tala om AVSÄNDAREN av en film, bild, text eller tavla. Hur den kan styra och påverka oss.
Att samla in information och utveckla verktyg för pedagoger att arbeta med i genus och jämställdhetsarbete i skolan.

Idag skriver vi 2010 och Doris Film har funnits i elva år, men jämställdheten är längre bort än någonsin. 2009 är det till exempel 83 % män som regisserat svenska filmer som fått stöd av Svenska Filminstitutet.
Doris Film behövs fortfarande i regionen och i Sverige. Så länge Doris Film har praktisk och ekonomisk möjlighet kommer föreningen därför att finnas kvar för att kunna påverka filmbranschen och samhället. Idag är även siktet inställt mot en internationell omvärld. Doris filmer har redan nått stora framgångar i tävlingar och filmfestivaler världen över och intresset för Doris och manifestet är stort.
Efter Doris i skolan 2009 är Doris Film övertygade om att det är i skolan och till våra pedagoger som vi behöver nå ut med denna fråga – för långsiktig hållbarhet och möjlighet till förändring.
I juni 2010 var det världspremiär på för Doris långfilm, på World Wide Short Film Festival i Toronto, Canada. Målet inför 2010/2011 är att distribuera Doris långfilm till filmfestivaler världen över och med filmen väcka debatt och eftertanke kring rörlig bild.
Jämställdhet kommer aldrig att utvecklas utav sig självt. Det är ett utbildnings- och upplysningsarbete. Pågående. Det är att konstant ”lära om”. Att förstå historien utifrån andra premisser än de inlärda.
De flesta i Sverige växer upp med en föreställning om att vi lever i ett jämställt samhälle men när vardagen kommer nära med arbetsliv och familj så står vi där undrande – Varför har vi inte kommit längre? Vari ligger svårigheterna?
Doris Film vill arbeta långsiktigt och varaktigt.
Statliga medel ska skapa jämställdhet. Så sägs det i mål och i planer. Kvinnors och mäns likvärdighet ska byggas in i verksamheters planering och mätas i dess kvalitet.