Tjörns kommun

28 maj 2016 till 28 aug 2016
Skulptur i Pilane 2016

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
200 000 kr

Egna medel

0 kr

Projektets totalbudget

220 000 kr


Partners

Ett av projektets övergripande syften är att påvisa möjligheten av att använda en mångtusenårig kulturhistorisk miljö och mötesplats för nutida ändamål, för att diskutera vår tids uppfattningar och frågeställningar. Skulptur i Pilane 2016 innehåller verk av följande konstnärer: Jaume Plensa (Spanien), Alice Aycock (USA), Morten Löbner Espersen (Danmark), Helena Mutanen (Sverige), Wilhelm Tucker (USA), Nandipha Mntambo (Sydafrika), Martin Sjöberg (Sverige), Bettina Pousttchi (Tyskland), Bård Breivik (Norge), Maria Miesenberger (Sverige) och Tony Cragg (Storbritannien)..Bevarande av regionens kulturhistoriska miljöer bör vara en viktig del i regionens strategi för utveckling. Varje miljö har sina speciella förutsättningar men Pilane kan förhoppningsvis fungera som ett exempel på hur nutidskonsten kan synliggöra kulturmiljön samtidigt som kulturmiljön synliggör nutidskonsten..

Visa på karta