16 maj 2012 till 8 sep 2012
Skulptur i Pilane 2012

Ekonomi

Utvecklingsprojekt
500 000 kr

Egna medel

0 kr


Kontakt

Pilane Heritage Society
Peter Lennby


 Kulturnämnden beviljade redan från start projektbidrag till Skulptur i Pilane och har därefter beviljat årliga medel för att säkerställa projektets utveckling. Satsningen har varit framgångsrik. Skulpturprojektet på Tjörn har rönt betydande publika och konstnärliga framgångar och när detta skrivs har Skulptur i Pilane just avslutat sin femte och mest framgångsrika säsong.

Så här formulerades Skulptur i Pilanes målsättning i 2007 års ansökning om projektmedel:

Avsikten är att utställningen skall bli ett årligt återkommande arrangemang som lyfter fram skulpturen som konstform, ett arrangemang av hög internationell klass med potential att samla och inspirera verksamma skulptörer på såväl regional, nationell som internationell nivå. På så sätt blir Pilane inte enbart en vacker minnesplats utan en plats som också i våra dagar används och sjuder av liv.

Denna målsättning får nu anses vara uppfylld och även om det finns massor av saker att förbättra så får man konstatera att utifrån 2007 års vision så är konceptet färdigutvecklat.

Att visa konst av hög internationell klass är emellertid inte samma sak som att göra ett arrangemang av hög internationell klass. Det är min mening att Pilane tillsammans med Akvarellmuseet m.fl. har potential att bli ett event av världsklass, en konsthändelse som skulle kunna intressera flera hundra tusen besökare ur gruppen konstintresserade som frekvent besöker viktiga konsthändelser runt om i Europa. För att nå dit återstår ett omfattande arbete, eller snarare samarbete, som inkluderar alla aspekter av dessa besökares vistelse i regionen.

En utveckling som den ovan skissade tror jag skulle få gynnsamma effekter på hela regionen och för Pilanes del skulle det betyda att vi kan höja den konstnärliga ribban ytterligare. Pilane har efter omfattande arbeten utökat utställningsområdet och står nu berett att producera installationer av ett slag som vanligtvis bara kan ses i de stora metropolerna. Under 2012 planeras stora verk av artister som Claudio Parmiggiani, Eva Rothschild, Wilhelm Mundt och Jaume Plensa och för att klara de höga produktionskostnaderna så vill det till att Pilane kan nå en större internationell publik.

Målsättningen för Skulptur i Pilane är att även fortsättningsvis visa konst av hög internationell klass, konst som attraherar en bred publik i alla åldrar, både konstintresserade och de som annars aldrig ser konst. Pilane ser också potentialen i och behovet av att i samverkan med Akvarellmuseet och andra aktörer utveckla ett arrangemang som attraherar en betydligt större internationell publik.

Pilane är fortfarande ett projekt under utveckling. Det är min förhoppning att Pilane under 2013 skall erhålla ett kulturstrategiskt uppdrag med inriktning mot de samverkansfrågor som skissas ovan alternativt mot barn och ungdom som är en av Pilanes mest prioriterade målgrupper.

För 2012 söks projektbidrag. Under fem år har projektet inte belastats med lön till projektledaren som fått klara sitt uppehälle genom dubbelarbete. De personliga påfrestningarna av dubbelarbetet har ökat för varje år och det känns inte längre som en hållbar lösning. För att en fokusering skall kunna ske på utställningsarbetet så måste därför projektledarens arbete vara avlönat.