Göteborg

Mötesplats i samverkan

Ekonomi


Biografstöd
50 000 kr


Kontakt

Folkets bio
Britt-Marie Berzelius
0313221 27
bmb.hagabion@gmail.com


Partners

Angereds Bio en Mötesplats i Samverkan en Folkets Biosfär i Förorten 2015

För att fortsätta och utveckla Föreningen Folkets Bio i Göteborgs socioekonomiska kulturinsats i det mångkulturella men e ersatta storområdet Angered med nästan 50 000 invånare 2015 -2016 krävs även regionalt stöd utöver den lokala support, det mmunala och nationella ekonomiska stöd som vi redan har.

Komunalt och natonellt stöd 2015: Ni har beviljats stöd om 100 000 kr, och motiveringen lyder:

Angereds Bio är organiserad under Folkets Bio Göteborg och har under fyra årstid visat oberoende film från heta världen i Angered. AngeredsBio är nu tillbaka i Kulturhuset Blå S:ället igen e er två års evakuering. Btakueringen från Blå S:ället har medfört att nya publikgrupper har hittat till biografen.

Angereds Bio haren omfattande verksamhet som riktar sig särskilt till barn och unga, nyanlända och vuxna i utbildning med utländsk bäkgrund. De samarbetar med många skolor, lokala kulturföreningar och organisationer på lokal, nationell och internationell nivå Ovana unga biobesökare i nordost lär känna filmmediet och Mgereds Bio har blivit en plattform för hundratals språk, kulturer och möten. Filmen blir till ett medium att skapa sammanhang och intresserar och engagerar unga för både film och samhällsfrågor.

Svenska Filminstitutet stödjer verksamheten med 100000kr per år 2014-2016. Förvaltningen ser mycket positivt på Angereds Bio som en interkulturell inkubator för dialog och gränsöverskridande möten, och förestår stöd om 100 000 kr för år 2015, vilket är samma belopp som beviljades för år 2014.

Bakgrund:

Angered är en stadsdel i Göteborg med nästan 50 000 invånare, många utspridda enheter. Många invånare har utländsk härkomst och Angered är beläget på ett ganska stort avstånd från centrala Göteborg. Familjerna har o a låga inkomster, en del har begränsad eller ingen erfarenhet av att besöka en bio och avståndet till de vitala kulturinstitutionerna i centrum av Göteborg är stort i både geografisk och kulturell bemärkelse. Här driver Folkets Bio Göteborg sedan 80-talets början Angereds Bio i Kulturhuset Blå S:ället i AngeredsCentrum med 1 visning/vecka under säsong. Under 2010hadebion endast 45 besökare på hela året, det var fråga om att lägga ner eller lägga på ett kol.

I detta skede (15/12 2010)beslutadeföreningen att tillsätta LiselotteKarlsson som biografkoordinator på20%. I januari 2011 samlade hon föreningens styrelse och medlemmar samt kulturhuspersonal till en minnesstund för en ideell medlem tilllika eldsjäl i Kulturhuset Blå S:ället ocih i Föreningen Folkets Bio i Göteborg, detta för att ta farväl och för att samtidigt skapa intresse för att gemensamt i denna anda lägga grunden förfortsatt verksamheten pål'llgereds Bio. Detta uppföljdes med ett möte där utöver oovan också \foistar Gitalandsregionens, Folkets Bio F<ks samlades för att bessluta om satsning på det nya visningsfönster K2 skulle göras-vilket också beslutades och har genomförts.

Biljettpriset sänktes och ett omfattandefotarbetedrogs igång för att göra till allmän kännedom; informera i stadsdelen att Angereds Biofanns och man startade upp ett starkt samarbete med Kulturhuset Blå S:ället. Genom detta skapades nya  kontakter, man passade också på att lära känna andra verksamheter i området bevistade samt informerade på andra aktörers
arrangemang samt tog upp önskemål från dessa verksamheter.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta