Mark

Integration via kulturyttringar

Ekonomi


Biografstöd
25 000 kr


Kontakt

Kulturhuset i Skene
Monica Sällström
0320-401 97
info@kulturhusetskene.se


Partners

Integration via kulturyttringar
I en tid av extremism och främlingsfientlighet behöver något göras för att bryta mönstret och öka tolerans och förståelse för varandra i samhället. I ett samarbete med ett boende för unga ensamkommande flyktingar, "Lyran", Kultur i Väst, Ung i Mark, Göteborgs filmfestival och Vuxenskolan kommer Kulturhuset i Skene att arrangera internationella dagar i september 2015. Dessa dagar kommer att innehålla olika former av kulturyttringar som film, besök av regissörer och filmare, konstutställning, kulinariska upplevelser, dans, föredrag, musik. Olika föreningar och representanter från socialen kommer att erbjudas möjlighet att presentera sig.

Vår målgrupp är framför allt unga, tre dagar kommer därför att ägnas åt skolvisningar. Under helgen kommer allmänheten, politiker och föreningar att bjudas in. Syftet är att generera goda ideer till inkludering, att hitta gemensamma nämnare bland olika grupper i samhället och få insikt om vad vi har att lära av varandra. Biografverksamheten på Kulturhuset i Skene siktar på att vara en mötesplats och en kreativ resurs för olika grupper i Mark. I ett redan etablerat samarbete med "Ung i Mark" ska planerna på en filmklubb för ungdomar presenteras, där de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i filmval, teman och verksamheter kring detta. Marks Filmstudio kommer att delta aktivt för att öka bredd och mångfald av sina medlemmar. Förhoppningen är att ett möte med människor från olika instanser och sammanhang kan ge ringar på vattnet och öppna för nya samarbeten och möjligheter, även över kommungränserna. Under dessa dagar kommer man också att få möjlighet att lista sig, som privatperson, förening eller annan grupp att ingå i en frivillverksamhet, som bygger på att praktiskt och aktivt arbeta för integration i olika former.

Detta kommer att samordnas av Vuxenskolan och Kulturhuset. Med hjälp av film, dans, musik och andra kulturyttringar bygger man broar mellan folk, länder och olika kulturer, med avseende på geografi, etnicitet, kön, sexuell läggning och funktionsförmåga. Kulturen och då framför allt filmmediet, väcker insikter och känslor, som hjälper oss att förstå samtiden, oss själva och andra. En mångfald av berättelser speglar vad det är att vara människa och att få vara det tillsammans med andra.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta