Göteborg

Filmstudio för barn på Bio Capitol

Ekonomi


Biografstöd
50 000 kr


Kontakt

Capitol
Katarina Lorentzon
0708-295224
katarina@capitolgbg.se


Partners

Målgrupp: Barn 10-13 år är mycket marginaliserade l biografvärlden idag. Det är också svårt för distributörer av alternativ film att nå denna målgrupp. Ett fokuserat sarnarbete med publiken där vi hjälper dern att formulera vad de vill se och att upptäcka nya filmer ska ändra på detta. Genom att arbeta med en referensgrupp är målgruppen själv delaktig och vi hoppas lättare fä kontakt med den tilltänkta publiken genom dem.

Idé: Att skapa en filmstudio ti!!sammans med målgruppen, en form av Unga cinemateket.

Syfte: Att ge denna åldersgrupp ett större utbud av kvalitetsfilm på bio och hjälpa dem upptäcka den. Att ge dem en anknytning till en av de få  genuina biograflokaler som finns kvar i stan så att de ska känna att de också har en plats där. Att inspirera till samtal och andra utbildande aktiviteter kring film.

Genomförande: Att i samarbete med skolor, fritidsgårdar och andra organisationer arbeta med en eller flera referensgrupper sorn rned hjälp av en projektledare får välja ut film som sätts upp på bio Capitol under kommande termin. Tanken är att referensgrupperna på sikt ska avlösa varandra.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta