Göteborg

1 jan 2017 till 31 dec 2017

Många utav Sverok Västs föreningar har ingen eller liten kontakt med kommunen, andra spelföreningar eller andra samarbetsparter. Andra föreningar har god kontakt med både kommunen, andra spelföreningar eller Studiefrämjandet, där Sverok är en medlemsorganisation. De kan då istället möta andra utmaningar som de vill ha stöd i, såsom att nå ut med sin verksamhet till en bredare målgrupp, rekrytera nya medlemmar eller stärka sin interna demokrati.

Projektet syftar till att stärka ungdomsinflytandet och spelkulturen i Västra Götaland genom
att stärka organiseringen av spelföreningar i regionen med särskilt fokus på fyra kommuner. Projektet syftar även till att öka spelföreningars samverkan, både föreningar emellan, mellan föreningar och deras kommuner samt Studiefrämjandet. Sist men inte minst syftar projektet även till att främja likabehandling och vidgat deltagande i spelkulturen i hela regionen

 

Visa på karta