Vänersborg
Konstenheten

Erhåller medel från

2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
5 077 000 kr

2016

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
4 977 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
4 879 200 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
4 400 000 kr


Kontakt

010-441 07 94
konstenheten@vgregion.se

Konstenheten
Västfastigheter, Regionens Hus
46280
Vänersborg

Konstenheten vid Västra Götalandsregionen ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen överallt där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. Konstenheten köper och upphandlar konst samt förvaltar, administrerar och vårdar Västra Götalandsregionens konstsamling om cirka 55 000 verk. I Konstenhetens uppdrag ingår också att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön samt att genom sina inköp gynna konstlivet i Västra Götalandsregionen. Konstenhetens kansli finns i Regionens Hus i Vänersborg. Enheten har också medarbetare i Borås, Göteborg och Mariestad.

Visa på karta