Göteborg
GöteborgsOperan

Erhåller medel från

2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
348 173 000 kr

2016

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
342 232 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
337 978 000 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
325 465 466 kr


Äger följande projekt


Kontakt

031 - 10 80 00
info@opera.se

Christina Nilssons Gata
41104
Göteborg

Vi har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen: Att ge alla invånare tillgång till opera, dans och musikal. För att nå en större publik och locka fler till operahuset turnerar GöteborgsOperan och ger konserter runt om i regionen. "Vi ger uruppföranden som Goya och klassisk opera som Trollflöjten på Stora scenen. Samtidigt reser berömda solister runt och sjunger visor i regionens bygdegårdar. Den bredden gör oss intressanta", säger operachef Lise-Lotte Axelsson.

Visa på karta