Göteborg
Göteborgs Symfoniker

Erhåller medel från

2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
160 697 000 kr

2016

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd
157 808 000 kr

2015

Långsiktigt uppdrag
155 346 000 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
147 781 752 kr


Kontakt

031-7265300
info@gso.se

Götaplatsen
41256
Göteborg

Göteborgs Symfoniker är regionens ledande musikinstitution med huvudsakligt ansvar för att utveckla former där den klassiska musiken får ökad betydelse för regionens invånare. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter för möten och upplevelser och är initiativtagare till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Göteborgs Symfoniker - Sveriges Nationalorkester - bidrar till regionens attraktivitet genom sitt ambassadörskap på den nationella och internationella arenan. Symfonikerna spelar också en viktig roll i den regionala utvecklingen genom att med sina resurser och sin kompetens stå till kommuners, föreningars, arrangörers och det fria musiklivets förfogande.

Visa på karta