Litterärt arrangörsstöd

Nästa ansökningsdatum


Kontakt

Eira Högforsen
010-441 33 12
eira.hogforsen@vgregion.se

Syftet med stödet

Kulturnämnden lanserar under 2014 ett litterärt arrangörsstöd som syftar till att skapa litterära mötesplatser i hela Västra Götaland och skapa möten mellan författare/publicister och allmänheten.

Vem kan få

Stödet kan sökas av kommuner och/eller organisationer för att arrangera offentliga litterära möten. Arrangörsstödet ska subventionera kostnaderna för att engagera författare och publicister. Stödet är ett komplement till regionens arrangörsstöd för barn och unga som i första hand vänder sig till författarbesök på grundskola och gymnasium.

Hur prioriterar vi

Den totala årliga budgeten är på 200 000 kronor med tre ansökningstillfällen per år. Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar under ett budgetår. Man kan söka 50 % av kostnaden för den del i arrangemanget som avser författarens eller publicistens arvode och omkostnader för resa, traktamente och logi.

Man kan inte söka för kostnader av lokaler, personal eller teknik i samband med ett arrangemang eller festival.

Om kriterierna är uppfyllda beviljas ansökningarna så länge det finns pengar kvar men om ansökningarna är fler än det finns kvarvarande medel prioriteras arrangemang som vänder sig till nya målgrupper, på otraditionella mötesplatser eller med innovativt publikarbete.

Behandling och beslut

Kulturnämnden beslutat om medel i den årliga detaljbudgeten.

Kulturchefen beslutar om inkomna ansökningar efter fastställda ansökningsdatum.