Skara

1 jan 2016 till 31 dec 2016
Platsutveckling historiska Skara

Ekonomi


Utvecklingsprojekt
300 000 kr

Egna medel

0 kr


Kontakt

Skara kommun
Lotten Svensson
0705-331009
lotten@lottencompany.se

Projektet syfte är att undersöka möjligheterna och ta fram beslutsunderlag för samordning och paketering av kulturyttringar, fysisk trädgårds- och stadsmiljö och stadsjordbruk för att göra området mer besökt och tillgängligt.

Projektets mål är att utveckla kulturdestinationen Skara att bli delregion Skaraborgs viktigaste och mest intressanta kulturområde

Effekter av att nå målet är att utveckling av den tidigare stadsträdgården också bidrar till att vi kan bruka kulturarvet i en modern kontext där unga och äldre kan njuta och uppleva i ett gemensamt kulturvardagsrum i staden där stadskärnan utvecklas vidare. Konkreta aktiviteter kan upprättas och testas vilket gör att utvecklingen sker tillsammans med medborgarna, kulturinstitutioner, näringsliv, ideell sektor och besökare.

Metodutvecklingen för stadsplanering går att utveckla och använda även för andra områden och lärandeprocess där resultat kommer hela regionen till del skapar nytta och möjligheter för fler områden att ta del av metod, resultat och implementering.

Från att gå från medeltidsfokus till upplysningstiden 1700-tal kan hela regionen få ytterligare en dimension kring lärande, upptäcktsfärder och utveckling av den storhetstid medeltiden varit för området.
Detta skapar också en internationell inriktning på projektet som gagnar både nuvarande och framtida befolkning, sätter oss i en internationell kontext där intresse för vårt område kan öka med turism, forskningssamarbeten och kulturutbyten.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta