Mölndal

Folkets Hus i Mölndal innehåller en biograf som behöver digitaliseras

Ekonomi


Digitaliseringstöd
150 000 kr

Andra bidrag

150 000 kr

Egna medel

250 000 kr


Kontakt

Mölndals Stad
Krister Karlsson
031-315 12 52
krister.karlsson@molndal.se


Partners

FAKTA, FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅLSÄTTNING OCH UTVECKLINGS PLAN FÖR FOLKETS HUS I KUL TURHUSET MÖLLAN & BIO MÖLLAN I MÖLNDAL

Folkets Hus I Bio Möllan ligger mitt i Mölndals Centrum och uppfördes och invigdes redan 1959. Biografverksamheten har pågått med olika biografägare ända sedan starten 1959. Anders Frisk (nedan kallad biografägaren) driver biografverksamheten sedan 2003.

Mölndals Stad äger 35 mm projektorerna och Mölndals Stad har hyrt in sig hos Folkets Hus och sedan upplåtit lokalen till biografägaren i andra hand.

Föreningen Folkets Hus i Mölndal äger och förvaltar fastigheten.

Mölndals Stad söker digitaliseringsstöd från Västra Götalandsregionen med 200 000 kr till Bio Möllan i Folkets Hus.

Föreningen Folkets Hus i Mölndal kommer sedan att ansöka om bidrag från Mölndals Stad motsvarande det eventuellt beviljade bidraget från VGR.

Ett införande av den nya digitala tekniken, eget ägande av proj ektionsutrustningen, tillgång till premiärfilmer på ortens enda biograf mitt i centrum (ett centrum som dessutom skall rustas upp för många miljarder kronor i samband med att nya köpcentrumet nu påbörjats ) skulle helt förändra framtidsmöjligheterna och förutsättningarna för Bio Möllan. Enda biografen i kommunen med 61000 invånare och som dessutom har en kraftig expansion, gör att biografägaren, Folkets Hus och Mölndals Stad bedömer att biografen har stor framtids & utvecklingspotential för såväl öppna som slutna visningar.

Tillsammans med Folkets Husföreningen i Mölndal påbörjade biografägaren våren 2012 en förutsättningslös diskussion om biografens framtid. Efter 2012 går det inte längre att driva biografen mot bakgrund av att all 3 5 mm film försvinner. Biografens enda chans till överlevnad ( i Västra Götalandsregionens 3 :e största stad ) och möjlighet till att fortsatt kunna visa öppna föreställningar och fortsätta den populära dagbioverksamheten är att digitalisera biografen, med SFI stöd och egen investering, komma överens om ett rimligt hyresavtal och att Folkets Hus genomför en modernisering av biograflokalen.

Biografägaren och Folkets Husföreningen i Mölndal bestämde vid ett möte under september 2012 att vi gemensamt har en stark framtidstro på biografens roll i Mölndal. Att vi gemensamt skulle satsa på flera projekt för att få en modern, digital bio, mötesplats som blir ett naturligt förstahandsval för kommuninvånarna.
Det bestämdes att vi skall söka bidrag för att digitalisera biografen, att Folkets Hus påbörjar offertarbete på att renovera bl a biograflokalen (nya stolar, nytt ljud mm) och att vi skall samverka för ett långsiktigt samarbete med ett " Digitalt Hus " där Bio Möllan blir själva grundstommen i verksamheten.

Möjligheterna till digitalisering, att därigenom kunna öka antalet föreställningar, kunna erbjuda premiärfilmer, locka tillbaka besökarna och nå ut till en både större och bredare målgrupp. Bredda utbudet av kulturaktiviteter genom hjälp av den digitala tekniken, och då få lönsamhet i rörelsen.

Den sammanfattande målsättningen är att Mölndals Stads enda biograf, belägen i det digitala Möllan Folkets Hus, belägen precis intill det nya centrumet, efter digitaliseringen och de olika utvecklingsplanemas etapper genomförts per 2015-01-01 skall ha ca 250 föreställningar om året ( RÖD BIOGRAF ) med ett besökssnitt på 80 st/föreställning dvs 20 000 besökare ( dvs 113 av kommuninvånarna skall ha varit på Bio Möllan när vi summerar 2014 ).

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta