Lidköping

Filmaktiviteter i Lidköping

Ekonomi


Biografstöd
50 000 kr


Kontakt

Lidköpings Folkets Hus
Annacarin Öman
0706-99 13 88
folkershus.lidkoping@telia.com

Våren 2012 startade programrådet för film i Lidköping på initiativ av Lidköpings Folkets Hus. Genom programrådet samlar vi olika aktörer som är engagerade i film lokalt och vårt arbete syftar till att bredda filmutbudet och stärka biografen som mötesplats. I programrådet ingår, förutom Lidköpings Folkets Hus, Lidköpings Filmstudio, Studiefrämjandet i Lidköping, Lidköpings Stadsbibliotek, Kulturbruket, Kultur i Skola, De la Gardie-gymnasiet, destinationsbolaget LäcköKinnekulle AB, Carolina Jonsson, Daniel Ström och Jon Lönn. Sedan starten har vi genomfört en lång rad aktiviteter kring film - alltifrån temakvällar och kortfilmsluncher till en större gemensam satsning under rubriken Filmfesten i Lidköping.
Vi befinner oss också i början av ett långsiktigt arbete med att bygga upp ett volontärarbete kring värdskapet och arrangemangen i Lidköpings Folkets Hus. Denna ansökan handlar om hur vi kan fortsätta att utveckla vårt publikarbete, en förutsättning för att vi på ett hållbart sätt ska kunna erbjuda ett brett filmprogram i småstaden Lidköping.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta