Skövde
Göteborg
Borås

En kärlekshistoria

Ekonomi


Frispel
100 000 kr


Kontakt

GoldDigger productions
Cecilia
Projektet planeras att genomföras på Atalante, Nordiska Akvarellmuseet, Borås Konstmuseum och Skövde Konsthall
cecilia@suhaid.se


Partners

PROJEKTIDÉ Vi vill under vår/ höst 2014 presentera projektet En kärlekshistoria. GoldDigger Productions i flera av sina projekt har arbetat nära konstnärer och fått tagit del av deras arbetsprocesser och inspirationer. Under 2014 vill vi bjuda in fyra konstnärer från blandade praktiker som i huvudsak inte arbetar med videokonst men har tagit mycket av sin inspiration från film och rörlig bild. Vi har redan inlett ett samarbete med curatorn Petra Johansson, filmkonsulent på Kultur i Väst, att hålla i de konstnärliga samtalen. Projektet planeras att genomföras på Atalante, Nordiska Akvarellmuseet, Borås Konstmuseum och Skövde Konsthall. För närvarande är Atalante helt klart och vi har än inte fått klartecken från resterande samarbetspartners utan befinner oss i samtal.

BAKGRUND OCH KONTEXT Idag översvämmas vi av rörliga bilder. Den rörliga bilden tar över på ställen som för några år sedan var något man bara trodde existerade i science fiction filmer. Trots detta är det inte alla sorters bilder som får plats. Inom de konstnärliga områdena är man som så många andra inspirerade av den rörliga bilden. Vad är det som gör att man inspireras av en film, och vad kan det leda till? En dans, vad är det i koreografin som kommer från King Kong? Vad är det i Gunvor Nelsons videoverk som fick en konstnär att använda just den färgskalan i sin utställning. Vilka filmer har genomsyrat Lars Lerins måleri? Syftet är att öppna upp en för andra mycket stängd process, och hur man kan söka och få en kreativitet som leder till ett nytt verk genom till exempel en scen i en film. Att få en öppnare dialog om den kreativa processen. Många konstnärer arbetar med referenser ifrån filmvärlden, vissa väldigt uppenbara men även de mer sublimare referenserna vill vi komma åt i denna serie med föredrag/filmvisning. Vi vill öppna upp för vidare alternativa tolkningar och fokus på andra delar i filmen.

MÅL I och med filmvisningen efter föredraget kan man se på filmen på ett annat sätt, kanske konstnären också dragit paralleller till andra filmer och verk som man nu som publik varse blir. Eller så kanske man inte har sett filmen inte alls har någon relation till de referenser som konstnären pratar om men med det häfte man får vid visningen kan man gå hem och titta nogare och leta upp nya intressanta verk och frågeställningar som man inte haft innan föredraget. Varje konstnär som deltar kommer även att ha några frågeställningar med sig som ska kunna fungera i rent pedagogiskt syfte för de elever och studenter som är med på föredraget, och som kan användas i ett senare skede i klassrummet.

MÅLGRUPPER Vår målgrupp är en regional publik och därför har vi en förhoppning att kunna presentera projektet på flera ställen i regionen. Projektets gränsöverskridande karaktär kan locka både film- och konst intresserade. Formen och utförandet ska locka en publik som vill se mer och vill veta mer om konstnärer som arbetar över gränserna och inte specifikt håller sig till en genrer utan arbetar experimentellt med filmen som utgångspunkt. Vår målgrupp är även de som är intresserade av att höra om en kreativ process och se en film de kanske hört talas om men aldrig sett. Det finns flera ingångar till en intresserad publik i detta projekt vilket också är dess styrka. Föredraget kommer innehålla rörlig bild men det är inte filmen som endast är i fokus. Vi vill nå de som är intresserade av hur konstnärer tänker i en process. I många sammanhang idag som kretsar kring kreativitet, får konstnären förhållandevis väldigt lite utrymme för att förklara hur de tänkt. Här utgår vi ifrån ett rörligt inspirations material som kan locka personer som känner till detta material redan innan, men få dem att se på materialet på ett nytt sätt. Vår mål är att kunna bjuda in konstnärer som samtidigt har en utställning eller liknande på befintlig plats alternativ arbetar med liknande praktik i rådande utställning. På så sätt kan besökarna från en djupare ingång till konstnärens konstnärskap.

SAMARBETSPARTNERS Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, litteratur. Det är även en plats för kulturdebatter, samtal och konstnärlig forskning. Scenen startades 1987 och idag är Atalante ett starkt kraftcentra inom Sveriges dans- och konstliv. Filmform är ett konstfilm och videoarkiv i Stockholm. Det är en stiftelse för marknadsföring, distribution och bevarande av svensk konstfilm och experimentell video. Filmform är den äldsta existerande organisation i Sverige som ägnar sig åt film- och videokonst. De är ofta anlitade som rådgivare till museer, gallerier, universitet och festivaler. Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuseet är en unik arena för möten mellan konst, människor och natur. En arena för konst baserad på vatten, pigment och papper. Sedan starten har museet visat konst i världsklass, bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois och svenska favoriter som Elsa Beskow, Anders Zorn och Lars Lerin. Borås Konstmuseum Borås Konstmuseum är känt för sina nationella och internationella utställningar och för sin rika samling av svensk samtidskonst. Museet har tre våningar uppdelade på flera utställningsytor och bedriver en pedagogisk verksamhet för barn och vuxna. Museet har också ett regionalt uppdrag att samla, vårda och visa rörlig bild. Skövde Kulturhus Skövde Kulturhus - med bland annat konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater och biograf under samma tak - var det första "riktiga" kulturhus som byggdes i Sverige och som invigdes 1964. Det speglar tidsandan, tankar om ett kulturens vardagsrum som är till för alla medborgare. "Kulturell demokrati och delaktighet" var vägledande. 

PROJEKTORGANISATION Detta projekt kommer att ledas av GoldDigger Productions konstnärliga ledare Cecilia Suhaid Gustafsson och Sarah Schmidt. Projektledarna kommer att vara ansvariga för bokning av visningskopior, kontakt med de inbjudna föredragshållarna och all annan administration kring detta projekt. De arbetar flera framgångsrika projekt. Just nu curerar de Atalante Skala 1:1 galleri med stöd av Västra Götalands Kulturnämnd, projektet Recreation (fd Under MY Feet 2.0) med stöd av Västra Götalands Kulturnämnd och Göteborgs Stad och Valen-projektet som genomförs i samarbete med Naturhistoriska museet, Stadsmuseet och Västra Götaland. Sarah Schmidt och Cecilia Suhaid Gustafsson har ett stort närverk av konstnärer och en nära relation till flera av dem genom sitt arbete på Galleri BOX, Göteborgs Internationella Konstbiennal och Atalante.

RESURSER FINANSIERING Resurser i form av lokal och tekniker kommer att finnas till hands under denna serie. Även dokumentationen kommer att skötas av personal på plats, vilket innebär att filmat material läggs upp på Atalantes Web-TV.

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Projektledaren kommer kontinuerligt ha möten och uppföljning under projektets gång. Efter projektets slut görs en utvärdering, en sammanfattning av denna kommer att följa med i det häfte som kommer att läggas ut på Atalantes hemsida och filmdokumentation kommer finnas på Atalantes webTV.

MEDVERKANDE (alla är inte spikade vissa för vi förfarande diskussioner med) Erik Berglin Erik Berglin är en svenskt konstnär utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg, Sverige, 2010. Hans arbete spänner från interventioner i urbana miljöer till faktiskt/fiktivt berättande om glömda berättelser till anslag av bilder som finns på nätet. Nya produktioner har utforskat möjligheterna att generera bilder med hjälp av datoralgoritmer. Hans verk har visats i Berlin, Tirana, Poznan, Dublin, Buenos Aires, Reykjavik, Toronto, New York och i stor utsträckning runt om i Sverige och finns i samlingarna av olika svenska institutioner. Han har nyligen publicerats i Dazed & Confused, Paletten, Hyperallergic och i Art and Theory's nya bok om samtida svenskt fotografi. www.erikberglin.com Carl Hammoud Carl Hammoud utbildade sig vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han arbetar främst med måleri och har sedan 2005 ställt ut i Stockholm, London, New York och Tyskland. Hammoud är bosatt och verksam i Stockholm. Carl Hammoud var 2012 den förste mottagaren av Åke Andréns konstnärsstipendium på 500.000 kronor. www.carlhammoud.com Cattis Brandius Catti Brandelius bor och verkar i Stockholm. Hon är född och uppvuxen i Gävle. Brandelius är utbildad på Konstfack 97-00 och på Kungliga Konsthögskolan 07-09 där hon var specialelev för Marie-Louise Ekman och projektelev på den grafiska avdelningen.Fotografi var hennes ursprungliga uttryckssätt, men hon arbetar blandat med bla teckning, video, popmusik, screentryck, poesi och steppdans. www.cattibrandelius.se Ylva Ogland Ylva Ogland och Snöfrid, hennes spegel tvilling Född i Umeå 1974, Bor och arbetar i New York / Stockholm och Snöfrid födda i Treriksröset, Bor inne speglarna Utbildning 1998 Master of Fine Arts, Högskolan Fine Arts, Stockholm www.ylvaogland.com Lars Lerin Lars Lerin är född 1954 i Munkfors. Han studerade vid Gerlesborgsskolan 1974-75 och vid Valands konsthögskola i Göteborg 1980-84. Lars Lerin räknas som en av Nordens främsta akvarellister  och har ställt ut i såväl samlings- som separatutställningar på gallerier och museer i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Island, Norge, Tyskland, USA. Han är representerad i kommuner, landsting och på museer i såväl Sverige som Norge. Lars har tilldelats Värmländska Akademiens Lagerlöv 2005, han valdes till Årets Värmlandsförfattare 2006 och är hedersdoktor vid Karlstad universitet, en titel han ärats med för sitt stora konstnärskap både som författare och bildkonstnär. www.sandgrund.org

TIDSPLAN mars- april: Förbereda projektet. Hitta deltagare. Påbörja kontakt med samarbetspartners. Skriva avtal med samarbetspartners. Start av projektet. Skriva avtal med medverkande. Beställa och boka filmmaterial och dylikt. Schemalägga för program. maj: Träffar och diskussioner med medverkande och Petra Johansson angående samtalens/frågestundens utformning. Samtal 1 Catti Brandelius (Skövde Kulturhus i samband med henne utställning. juni-augusti: sommaruppehåll september: Samtal 2 Erik Berglin Atalante oktober: Samtal 3 Carl Hammoud alt Lars Lerin Nordiska Akvarellmuseet november: Samtal 4 Ylva Ogland Borås Konstmuseum december: Rapportering, utvärdering och dokumentation sammanställs för hemsida och webTV.

Visa på karta