Borås

Cineart

Ekonomi


Biografstöd
80 000 kr


Kontakt

Borås Konstmuseum
Karolina Pahlen
033-357670
karolina.pahlen@boras.se

Bakgrund

Under 2013-2014 har Borås konstmuseum producerat två omgångar av CineArt, sammanlagt har vi spridit 10 konstnärsproducerade filmverk till 12 olika regionala biografer. Verken har visats före ordinarie spelfilm eller efter varandra som ett tematiskt program. Programmen har introducerat välkända och aktuella internationella konstnärskap som Laure Provoust (2014 års Turnerprisvinnare), Jesper Just, Bjorn Melhus och Marco Brambilla såväl som presenterat verk ur Borås konstmuseums egen samling av rörliga bilder. Vi har inom projektet låtit producera två verk särskilt framtagna för barn, som nu också tillfallit museets samling och därmed kan visas även framåt. Många av regionens biografer har numera digital teknik vilket gör det betydligt enklare att samarbeta gränsöverskridande. Iden till Cineart föddes ur viljan att nå ut med film- och videokonst till en bredare publik - inte minst åldersmässigt - men också att nå utanför museets väggar med verksamheten.

Borås Konstmuseum har ett regionalt uppdrag att arbeta med rörliga bilder - ett fält inom konsten som under de senaste två decennierna verkligen exploderat i omfång och fått stor relevans på konstscenen. Våra regionala samarbetspartners har i huvudsak varit kommunalt drivna biografer, filmklubbar och kortare filmfestivaler eller liknande evenemang. CineArt har visats såväl i en tillfällig bio i en lada under en musikfestival i Uddebo som för en storpublik på Göteborgs Filmfestival. Med de goda resultat som vi uppnått med CineArt vill vi bibehålla det upparbetade nätverk vi har och producera fier program för att erbjuda regionens biografer.

Utveckling - Draken fllm

2015 har vi tillsammans med Kultur i Väst inlett ett samarbete med Draken Film, en betal tv-kanal, som är intresserade av att inkludera konstnärsproducerade filmer i sitt utbud. Planen är att utöka visningsrättigheterna i hyresavtalen med konstnärerna för att även kunna erbjuda CineArtprogrammen via Draken film. En konsekvens av denna utveckling är behovet att producera en större mängd pedagogiskt material (texter, intervjuer, bilder) om varje film/konstnär, enligt Draken films modell.

Extramaterialet kan visas via draken films hemsida och CineArts hemsida. CineArt blir förhoppningsvis en språngbräda för att utöka samarbetet med Draken film, förhoppningen är att starta ett löpande arbete där det konstnärliga utbudet långsamt får växla till att blir ett frekvent inslag i utbudet. Borås konstmuseum har tidigare tagit fram en mall för ett köpeavtal specifikt för rörliga bilder, samarbetet med Draken film skulle innebära en fortsättning på avtalsarbetet. Vi behöver undersöka hur att avtala visningsrätter med konstnärer för en allt mer dominerande modell för att ta del av rörliga bilder- hemifrån.

Program

För hösten 2015 planeras ett program med fem filmer. Planen är att introducera internationella konstnärskap och gärna visa fler verk av samma konstnär snarare än att sammanställa tematiska program. Anledningen är att publiken oftast ser ett verk i taget, med mellanrum i tid, och att iden om en sammanhållen tematik därför är svår att förmedla. En konstnär som kan bli aktuell för höstprogrammet är amerikanska Miranda July, en konstnär och filmare som rör sig fritt mellan konstens, televisionens och filmens världar.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta