Alingsås
Studieförbundet Bilda Väst

Äger följande projekt


Kontakt

0322-795 80
vast@bilda.nu

Göteborgsvägen 12
44143
Alingsås

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.

Bilda erbjuder studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Hos oss möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; Folkbildning för människor i alla åldrar.

Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor.

Visa på karta