Göteborg
Institutionen för kulturvård vid GU – DaCapo

Erhåller medel från

2015

Långsiktigt uppdrag
915 800 kr

2014

Långsiktigt uppdrag
164 800 kr


Kontakt

Stockholmsvägen 66
54232
Mariestad

Forskning och utbildning vid Institutionen för kulturvård spänner över ett brett fält av frågor om vårt kulturarv: Hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden? Hur kan vi värdera och prioritera? Hur skall vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar?

Visa på karta