Göteborg
Göteborgs Konstskola

Erhåller medel från

2014

Långsiktigt uppdrag
609 760 kr


Kontakt

+46 31 14 80 61
info@gbgkonstskola.se

Första Långgatan 10
41303
Göteborg

Konst skapar nya tolkningar av verkligheten, ibland i moralens och estetikens gränsland. Konsten är samhällsutvecklingens spjutspets. Som en bra konstskola värnar vi om kreativ subjektivitet. Individuellt sökande efter det personliga uttrycket öppnar ett fritt rum för intellektuell mångfald. Ett eget konstnärligt språk ger kraftfulla verktyg att själv påverka framtiden.

Visa på karta