Chalmers Tekniska Högskola

Kontakt

0317721000

Chalmerska Tekniska Högskola
41296
Göteborg

Med utgångspunkt i vårt uppdrag ”Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess”, utvecklar Chalmers ett större samhällsansvar. Genom fokus på kompetens, kunskap och samverkan, skall Chalmers spela en viktig, attraktiv och påvisbar roll i samhället.