Projektstöd för kulturinsatser för flyktingar

Kontakt

Jens Lejhall
010-441 21 77
jens.lejhall@vgregion.se

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har avsatt två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna flyktingar till Västra Götaland. Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland, enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande, och bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. Kulturnämnden vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser.

 

Har erhållit medel