ons, 2015-09-16 09:27

Kulturrådet har en katalog med projekt om lärande exempel inom barn- och ungdomskultur från hela Sverige. Gör en sökning i projektbanken för att hitta inspiration till ett eget projekt, eller för att få en bild av vad som sker i landet. Projekten är indelade efter ålder, län och konstform. Varje projekt har en kontaktperson som du kan vända dig till om du har fler frågor.

Du hittar projektbanken på den här adressen: http://www.bolla.se