tis, 2014-12-02 16:36

Idag sammanträder VGR kulturnämnd f sista gången i år. Beslutar fördelning av över 10 miljoner till kulturprojekt. Snart hittar du dessa i Kreaktor!