tors, 2014-04-10 09:39

Händer det något nytt med databasen eller kulturstöden från Västra Götalandsregionens kulturnämnd? Då kommer du med största sannolikhet att kunna läsa det här. Ambitionen är också att ibland bjuda på lite tankar eller reflektioner med utgångspunkt i vår stora databas.