fre, 2014-09-05 08:56

Nu står det klart att sajten Kreaktor går skarpt i samband med konferensen AGERA DIGITALT som hålls den 16-17 oktober i Göteborg. Kreaktor är ett steg i att tillgängliggöra Kulturnämnden och Kultursekretariatets arbete i Västra Götaland och synliggöra nya aktörer och gamla aktörer som verkar i inom kulturområdet i regionen.