Göteborg

1 jan 2015 till 30 dec 2015
Tidevarvet

Ekonomi


Frispel
90 000 kr


Kontakt

Studio Jox
Jonas Myrstrand
0705 891339
jonas@studiojox.se

Att göra en förstudie med 3D pilot och APP-exempel på nytt upplevelse center: Tidevarvet. En innovativ samlingsplats för Västsveriges Varvshistoria i en storstilad form av ett fartyg. Innehållet skall inspirera till kreativa lösningar och upplevelser genom alla Tidevarv... Att ta fram en Visuell presentation av såväl själva formen i 3D-animation och sk Mapping, tracking att visualisera en rundvandring med exempel på upplevelser inne i Tidevarvet. Tidevarvet berättar om de tusentals människor som byggde fartyg i Göteborg – vad de gjorde, hur de levde och hur historien utvecklade sig.

Med hjälp av välvda filmdukar, touchscreens, hologram, ljud- och ljusinstallationer och passager som skapar direktkontakt med historien. Motsatsen till ett utställningsmuseum med föremål i montrar och förklarande text. I stället får du en tryckluftsborr i handen, du känner vibrationerna, du hör ljudet och du ser hur du mejslar upp en svetsskarv. Många AR-upplevelser. (Augment Reality) För att i nästa steg finna starka samarbetspartners för vidare utveckling som kan ro hela projektet i hamn. Det hela kanske ska inrymmas i ett riktigt fartygsskrov med ett supermodernt innehåll, Tidevarvet! Samarbetspartners nu är: Lindholmen Science Park, Bosse Norrhem Mobile Storytelling, Jonathan Sterner 3 D animatörer, modeller med arkitekturvisualisering Aino Trosell, författare, inspiratör, researcher. Högskolan i Skövde, Ulf Wilhelmsson (spelutveckling) 3D stkolan i Trollhättan, Midhat Ajanovic

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta