Göteborg

1 maj 2014 till 30 dec 2014
Samlade i jägarens stuga

Ekonomi


Frispel
64 000 kr


Kontakt

Patrik Bengtsson
Patrik Bengtsson
0730765350
patrikbengtsson78@gmail.com

Cirka 5700 individer. Så många björnar, lodjur, vargar och järvar lever fritt i den svenska naturen (2013). Dessa fyra arter är Sveriges största rovdjur till storlek och deras rörlighet, antal och samexistens med oss människor har de senaste åren varit en stor politisk fråga. I mitt projekt "Samlade i jägarens stuga" låter jag ovannämnda frågor fungera som en metafor för gränsernas och kvantitetens politik. I detta projekt står rovdjuren som symbol för dom andra, det farliga, de mytomspunna, de rättslösa, de onödiga och de nödvändiga, naturliga och onaturliga. Men de är också bara sig själva, djur, som funnits här längre än vi, vackra och spännande, skygga, starka. I projektet "Samlade i jägarens stuga" Är tanken att jag "dödar" varje individ. En i taget tills alla de 750 järvarna, 1600 lodjuren, 350 vargarna och de 3000 björnarna är "utrotade". "Utrotning" sker genom att jag målar en akvarellteckning föreställande en djurfäll av varje individ i naturlig skala. Denna teckning viks sedan till ett tredimensionellt slutresultat (origami). Projektet slutar då alla 5700 bilder är målade och vikta. Jag uppskattar att detta arbete kommer ta mig ungefär 2 år att genomföra. Projektets mål och min arbetsprocess Mitt projekts mål är att belysa konstnärens arbete. Synligöra en konstnärlig process samt undersökningen i vad som sker och vilka effekter och konsekvenser vi får när vi genomför radikala förändringar i våra politiska, kulturella och ekologiska strukturer. Jag jobbar med en arbetsprocess där konstverkets tillblivelse är en del av det färdiga resultatet. Återkommande begrepp när jag påbörjar ett konstnärligt arbete är; tid och rum, motstånd och upplösning/förgänglighet. Jag jobbar utifrån en reaktion mot samtidens tempo. ett arbete som därav ter sig långsamt och tidskrävande. Jag betraktar min konst som politisk, kritisk och romantisk. Med det menar jag att jag vill att min konst skall vara språklig, att det finns en tydlig tanke och ett kommunikationsförsök. Jag vill att min konst eftersträvar konsekvens att den betraktar system och struktur kritiskt samtidigt som ambivalensen är närvarande. Det är när "störningen" inträffar som konsten blir intressant. Mina färdiga verk strävar efter att vara kommunikativa objekt, därav är begreppen estetik, konsthistoria och hantverket viktiga. Målet för mig och min konst är att försöka synligöra problem och förhållningssätt som jag upplever försvårar vår tillvaro, detta genom att undersöka och skapa förhållanden till begreppet tid, vårt historiska och kulturella arv och rådande maktstrukturer. Tidigare arbeten Ett projekt som har liknande arbetsprocess som "Samlade i jägarens stuga" är mitt verk "Skulpturen" som jag jag startade hösten 2011. "Skulpturen" är ett pågående projekt i flera delar. Just nu har jag genomfört 2 delar. Del 1 visades på Vandalorum i Värnamo februari 2013. Då befann vi oss i tillblivelsen/upplösningen. Del 2 visades under sommaren på Göteborgs konsthall då installationen befann sig i en fas av uppbyggnad/nedmontering. Processen består av ett intensivt och långsamt arbete med att bygga ett monument som skildrar en utopi. "Skulpturen" har och är en form som kan liknas vid en offentlig skulptur, byggd av hundratusentals mosaikbitar. En visuell skulptural installation och en process om byggandet av system och den tid det tar att skapa kontra tiden det tar att riva ner/montera ner. Frispel Jag hoppas att ni finner mitt projekt intressant och att ni vill bidra till projektets tillblivelse. Jag hoppas också ni delar min uppfattning om det viktiga i att låta konstnärens arbete och process får ta tid. Att låta undersökning vara noggrann och resultatet inte nödvändigtvis förhåller sig till det mätbara.

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta