Göteborg

30 mar 2015 till 31 dec 2015
Nordur

Ekonomi


Frispel
75 000 kr


Kontakt

SmartSe AB
Karolin Kent
0707686107
info@karolinkent.se

Läs detaljer om samarbeten, tidplan, utvärdering, media samt bilder i mailad projektbeskrivning. SIBIRI - Konsten kulturen och människovärde.

Idé, Bakgrund Syfte och Mål Idé:

Undersöka en tvärkonstnärlig syntes mellan röst och rörelse ur både ett konstnärligt och pedagogiskt perspektiv.

Bakgrund: Idén om tvärkonstnärligt utövande och dess möjligheter var något som vi båda upplevde saknades under vår uppväxt. Detta fick oss att tvivla på att vi hittat rätt i vårt konstnärliga utövande. Hannah Tolf är en röstkonstnär som utforskar rörelse och Karolin Kent är en rörelsekonstnär som utforskar röst. Vi vill utforska varandras medium och sudda ut gränsen dem emellan.

Syfte: Vårt syfte är att utmana våra egna konstnärskap och normer inom röst och rörelseimprovisation för att sedan använda det som pedagogisk metod. Sibiri betyder outforskat område och är vår drivkraft i detta projekt. Mål: genom research och improvisation finna metoder för att via rörelse och röst, kunna arbeta tvärkonstnärligt, pedagogiskt och socialt med att bryta normativa mönster vad gäller scenkonst och som utvecklar förmågan att samarbeta- och kommunicera. Sibiri betyder outforskat område och är vår drivkraft i detta projekt. Vårt fokus ligger på metodutveckling för att finna verktyg att utmana scenkonst och konstens betydelse i samhället. Konstnärligt Här möts två improvisatörer i ett intimt samspel där röst och rörelse blir ett när gränsen suddas ut. Hannah Tolf är en röstkonstnär som utforskar rörelse och Karolin Kent är en rörelsekonstnär som utforskar röst. Under ett flertal intensiva researchperioder vid residens kommer vi att utforska varandras medium och tillsammans bryta normativa De traditionella formerna att framföra ljud och rörelse ska ifrågasättas och brytas ner. Därmed vill vi hitta ett nytt och unikt sätt att skapa publika evenemang. Ta röst-och rörelsekonst till det allmänna rummet för att tillgängliggöra konsten för fler. Vi vill även väcka lust hos publiken att utforska olika konstformer.

Tidigare samarbete:

Pedagogiskt Under de kreativa researchperioderna vill vi utforma en workshopform som utforskar både rörelse och röst. Denna workshop kommer vara tillgänglig för personer med olika fysiska, psykiska och sociala förutsättningar samt åldrar. Här vill vi introducera tvärkonstnärligt arbete i tidig ålder för att bryta kategorisering inom konsten för att öppna upp för individen att hitta sin egen konstnärliga väg. På så sätt blir chansen större att fler fortsätter med kreativ utövning. Idén om tvärkonstnärligt utövande och dess möjligheter, var något som vi båda upplevde saknades under vår uppväxt. Detta fick oss att tvivla på att vi hittat rätt i vårt konstnärliga utövande. Avsaknaden är vår motivation för att skapa denna typ av workshop.

Socialt Med långsiktigt mål hoppas vi att kunna genomföra workshops/projekt för social utveckling som möter socialt marginaliserade grupper så som; papperslösa, ensamkomna flyktingbarn, missbrukare, ungdomsanstalter etc. Här vill vi använda konsten som ett verktyg för integrering, kommunikation, samarbete samt kreativt uttryck som bearbetningsmetod. Konsten erbjuder en möjlighet att möta individer med den flexibilitet som är nödvändig. Fasta normativa strukturer som existerar i vårt samhälle exkluderar många som inte passar in de mönstren.

Dynamiken i konstnärliga arbetsmetoder gör den till ett effektivt verktyg för att möta personer som är traumatiserade på olika sätt. Alternativa metoder Då man vill hitta alternativa metoder att arbeta med olika typer individer i vårt samhälle, måste man återigen veta hur man anpassar sig i diverse situationer och lämna utrymme för andras röster. Allt för ofta handlar sociala projekt om att lära andra sitt egna konstnärliga uttryck istället för att uppmana till individens kreativa skapande. Vi vill introducera olika metoder som via rörelse och röst utvecklar förmågan att samarbeta- och kommunicera samt ger självförtroende, motivation, kroppsmedvetenhet för psykisk och mental hälsa. Aktualitet Vi lever i en tid där förändringar sker snabbt och frågan om värde är framträdande. Konsten, kulturen och människovärde är något som ofta blir nedprioriterat i samhällets hastiga tempo.

Sibiri är ett projekt som handlar om att låta just dessa tre enheter få ta plats och skapa något nytt. Större perspektiv Att ifrågasätta sin egen integritet i möten med andra konstnärer blir viktig i detta projekt. Att bryta sin egen integritet för att tillåta det nya mötet att växa och bygga upp något nytt är essentiellt.

Detta prioriteras/uppmärksammas inte alltid av konstnärer, likaså människor inom andra yrkesområden, som därför kan bli begränsade. Att kunna ifrågasätta sig själv och bortse från sina egna konstnärliga ambitioner är viktigt och ibland avgörande för att hitta något nytt i ens egen identitet. Detta blir extra relevant i alla former av samarbeten och även i andra vardagliga situationer. Nyskapande Konstnärligt har vi ambition att utveckla en form som utmanar vårt egna konstnärskap och normer inom röst och rörelse improvisation. Både pedagogiskt och konstnärligt vill vi bryta gränsen mellan de två medium och kroppsliggöra dem på ett sätt som känns naturligt och självklart. Vi vill ta båda konstformerna till det allmänna rummet för att tillgängliggöra konsten för fler. Därmed skapa innovativa publika framträdanden via nya sätt att utforska rörelse och röstimprovisation. Genom att göra detta bryter vi hierarkiska relationer mellan musik och rörelse samt publik och artist.

Genomförande och Metoder

• Förberedelser under hösten sker mellan Hannah och Karolin i Sverige. Vi har ett kortare residens (i Halland) för att påbörja processen och en performance vid Kulturhuset kåken (Göteborg) 7 November.

• Residens - Våren 2015 planeras 6 veckors intensiva residensperioder i samarbete med två parter i Frankrike; det svensk – franska kulturhuset Den Blå Baguetten, i Cauesses et Veyran http://www.blabaguetten.n.nu och två konstnärer som bjudit in oss för att bo och arbeta på deras gård Grange Foraine i Franska Pyrenéerna http://grangeforaine.wordpress.com. Här fokuserar vi på konstnärlig och pedagogisk metodutveckling.

• Mål- Under processen arbetar vi fram metoder för att kunna leda tvärkonstnärliga workshops och performance presentationer.

• Metoder - Vi arbetar båda med improvisation och tillämpar även improvisationsmetoder i andra medium, så som bild och teater. Improvisation är Sibiris röda tråd då vi tror att det är en dynamisk metod som är rätt för vår typ av arbete, både konstnärligt och pedagogiskt. Improvisation i liveframträdande bidrar med att hålla ett verk levande och föränderligt utefter varje unikt framträdande. Här har plats, publik och sinnesstämning en avgörande roll i hur verket kommer att framträdas. Sibiri betyder outforskat område, vilket är det vi har som drivkraft. Vi drivs av att söka oss till det outforskade för att sedan hitta en trygghet i det.

• Dokumentation

-Vi samarbetar med filmskaparen/musikern Donovan von Martens som kommer att följa oss och dokumentera processen. Detta för att vi ska kunna ha dokumentation för arkiv, analysering och dylikt men även för att Donovan har som mål att skapa en längre dokumentärfilm kring den konstnärliga processen. Denna film har som mål att kunna visas offentligt. Donovan har mestadels arbetat med musikvideo, exempelvis i samarbete med Soil collectors och deras film Foreign soil som visades på GBG

Målgrupp

• Vi vänder oss till en målgrupp i blandade åldrar, kön, etnicitet, med olika fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Sibiri är ett projekt som sträcker sig till vinter 2015 för att utvärderas och förhoppningsvis tas vidare i framtiden. Under hösten och framåt vidgas målgruppen ytterligare då vi vill nå socialt marginaliserade grupper så som; papperslösa, ensamkomna flyktingbarn, missbrukare, ungdomsanstalter i workshops samt performance framträdanden. Här vill vi samarbeta med existerande organisationer. Resultatspridning Sibiri kommer att framföra 4 framträdanden i Göteborgs stad under hösten 2015. De kommer att ske i det allmänna rummet där vi inriktar oss på platser i utkanterna av staden som Bergsjön, Angered, Majorna. Ett framträdande kommer även att ske i centrala Göteborg. Vi vill även kunna nå ut vidare i regionen efter att ha börjat i Göteborg Övriga bestämda framträdanden Kulturhuset Kåken, Sjönevadsfesten , Sjönevad Halland. Övrig spridning och mål

• Via performance framträdanden och workshops i Sverige och internationellt.

• Via offentliga framträdanden och workshops i Sverige och internationellt vill vi tillgängliggöra vårt arbete för alla, oavsett social status och fysiska förutsättningar, både nationellt och internationellt.

• Främja ett breddat publikunderlag och syftar till att nå nya publikgrupper inklusive social marginaliserade individer. Biografier Karolin Kent är en frilansande performance artist & visuell konstnär som för närvarande är baserad i Göteborg. Efter avslutade studier på Trinity Laban, London 2011, har hon presenterat konstnärliga verk inom performance, film och fotografi nationellt och internationellt. Hennes konstnärliga praktik motiveras genom utforskning inom humanitära, miljömässiga och politiska frågor. Som fri utövare samarbetar hon med olika typer av konstnärer. Med långsiktigt mål vill hon integrera konst i olika sociala sammanhang så som pedagogiskt, terapeutiskt och konstnärligt. Hon har lett tvärkonstnärliga workshops, i Manipur (Indien) och Kungsbacka (Sverige), med fokus på socialt marginaliserade personer. Utöver det har hon arbetat pedagogiskt till och från sedan 2006 med personer som har olika fysiska och psykiska förutsättningar.

I Indien arbetade hon även med Kolkata Sanved som utövar dansterapeutiskt arbete med fokus på traffickingoffer. www.karolinkent.se Hannah Tolf är röstkonstnär och improvisatör. ”Med rösten i fokus trollbinder hon publiken med sitt fenomenala och orädda uttryck. En röst i total kontroll och med en konstant nyfikenhet.” Hannah är ständigt aktiv med olika projekt/band där hon tar olika roller och arbetsuppgifter så som; konstnärlig ledare, arrangör, producent och ensemblesångare. Hon rör sig konstnärligt över ett brett genrespektra och arbetar ofta tvärkonstnärligt. Musiken är den främsta konstformen men där finns även rörelse, performance, teater och bildkonst. I våras släppte hon sitt solo debut album ”The Park” på det självständiga skivbolaget Havtorn Records. Hannah har studerat improvisation på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och har sedan examen (2012) turnerat och arbetat internationellt och nationellt, b.la. i Tyskland, Frankrike, Polen, Kanada, USA, Schweiz, Estland och Irland. Turnerandet har lett till flera samarbeten. Med sin nyfikenhet och öppenhet kring kreativitet och uttryck låter hon sig ständigt utmanas och förändras. Hon drivs (framåt) av mötet med andra människor och av att stärka människors tillit till att skapa utifrån sina egna förutsättningar. www.hannahtolf.com

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta