Göteborg

15 apr 2014 till 15 apr 2015
Nature Reserve

Ekonomi


Frispel
12 000 kr


Kontakt

Bornö stiftelsen
Belle Laszlo Fröydi
0704043801
angoraart@hotmail.com

Det kunstnersdrevne Forlaget 284 har nettopp startet en ny publikasjonslinje, http://www.forlaget284.se/index.php/component/content/article/1-aktuellt... som skal arbeide for en fordypet forståelse av begrepene ”art” og ”utviklingslaere”, både kunstnerisk, naturvitenskapelig og i forhold til humanistisk vitenskap som filosofi, religion, eller mediehistorikk.

Som del av dette arbeidet engasjerer vi oss i prosjektet ”Naturreservatet på Stora Bornö i forskning, konst och tanke” sammen med Bornöstiftelsen, men söker også flere samarbeidspartnere for et langsiktig tverrfaglig prosjekt. Forlaget 284 har tidligere samarbeidet med fotografer som Bryndis Snaebjörnsdotter og Mark Wilson, Hendrik Zeitler, Christine Sjöberg, Lars Dyrendom, Frida Klingberg, Gustavo Perillo, Tyrone Martinsson, Fröydi Laszlo, Trinidad Carillo, Peo Olsson, og Nina Sinkkonen, og også med kunstnere fra andre disipliner, som ofte anvendere seg av fotografi som del av sitt uttrykk, lik Ilona Huss Wallin, Jeanette Schaering, Diana Storåsen, Jenny Grönvall, Lars Åsling og Leif Holmstrand. Å invitere forskere, kunstnere fotografer og eventuellt andre til samarbeidsprosjektet er en viktig del av det.

Men hvilke medarbeidere som skulle inngå i en eventuell tverrfaglig gruppe er åpent for diskusjon. Forlagets og Börnöstiftelsens önskemål er å kunne arbeide langsiktig med de spesielle forutsetningene som finnes for å dokumentere, analysere, diskutere, kritisere, reflektere over, skape kunst i og hente inspirasjon fra Naturreservatet Stora Bornö. Dette er et spesielt og avgrenset geografisk område. Som Naturreservat har det tydelige reguleringer for hvordan det skal anvendes. Det blir også et symbol for hva idéen om naturreservatet inneholder, samt ved at man på ulike sett dokumenterer utviklingen her over tid et praktisk og estetisk eksperiment innen artsbevarende arbeid. Derfor kommer en del av vår refleksjon og kunst naturlig nok til å dreie seg om fotografiets rolle i forskning, kunst og formidling av natur.

På Bornö finnes i dag mange muligheter til tverrfaglig samarbeid. På Stora Bornö kan man arbeide i felt, lab eller provisorisk atelier, utbytte informasjon og overnatte på stedet. Det finnes spennende referanser både natur, lokal, og vitenskapshistorisk, det finnes en spesiell flora og fauna, og en forvaltningsstrategi som ennå ikke er helt ferdigutviklet. Dette gjör det spesielt spennende å vaere med i et prosjekt som fölger området fra starten, hvor praktiske valg tydelig kommer til å påvirke hvilke biologiske og sosiale verdier som spares og forvaltes for framtiden. Mange spörsmålsstillinger som viser seg i det daglige arbeidet med Stora Bornö skulle like gjerne kunne referere til et konseptuelt syn på naturreservatet som forvaltningsstrategisk virkemiddel og inngå i en större, internasjonal diskusjon. Både fra Forlaget 284 og Bornöstiftelsens side har vi mange idéer til hvordan vi skulle kunne utvikle prosjektet, både på Bornö og ved å sper dokumentasjon, kunst og forskningsresultat med utgangspunkt i arbeidet der.Vi håper at det grunnlaget for både tverrfaglig samarbeide, og en fordypet diskusjon om fotografiets rolle innen natur-og artsbevarende arbeid som dette prosjektet tilbyr skulle kunne interessere kunst, kultur, og naturinteresserte fra hele Västra Götalands regionen, og i forlengningen skape internasjonelle kontakter.

Fra Frispel söker vi om 12000 kr for å starte opp prosjektet ved å by inn ti kunstnere til et helgseminarie på Bornö havforskningsstasjon. Dette blir som et pilotprosjekt, og vi kommer til å ta til vare de deltagende kunstnerenes engasjement og initiativ i forhold til hvordan et tverrfaglig miljö kan bygges opp. Vi kommer til å invitere til en kunstnerisk produksjon som skal ta sitt utgangspunkt i Bornö Naturreservat, og som om kan redevises på åpen dag ved stasjonen våren 2015. Om vi lykkes med en noget mer storskalig finansiering av vårt projekt vil vi gå videre med å produsere en kunstutstilling beregnet på turné, og å tilby de som vil forske og bedrive feltarbeide i Naturreservatet Stora Bornö at de kan få med seg en billedkunstner i gruppen, bekostet av vårt projekt.

I framtiden önsker vi dessuten å produsere en bok utfra våre erfaringer, men dette ligger utenfor tids-rammene til denne söknaden. Som vedlegg og arbeidspröve sender vi en lavopplöst PDF av en bok som forlaget 284 tidligere har gitt ut, og som vel viser hvordan forlaget til nå har initiert tverrfaglig samarbeide mellom kunst og forskning. Vi sender også en presentasjon av Bornöstiftelsen og Naturreservatet På Stora Bornö. Forövrig anbefales forlagets hjemside samt Bornöstiftelsens hjemside.

Vennlig hilsen Fröydi Laszlo, redaktör Forlaget 284 Mail angoraart@hotmail.com Tel 0704043801 og Åke Lindén, verkstillende tjenestemann for Bornöstiftelsen ake.linden@telia.com tel 070-3751924

Visa på karta

Visa aktiviteter på karta